JAS spiller en rolle i fremtidens egnsteater

De frivillige teaterforeninger og amatørteatre rundt om i kommunen skal være medspillere, når Parkteatret efter alt at dømme bliver egnsteater i 2021