Jamil Fearrington i Rishøj

Foto: Bjørn Armbjørn, Jeppe Lodberg