Bedre tværkommunale tilbud

Da amterne blev nedlagt fulgte mange af de regionalt organiserede tilbud efter og det private overtog en stor del af markedet.