Ja, affaldsbunker på Slotsbakken ligger for længe

AFFALD

Svar på læserbrev i Ugebladet 8. maj om renovation på Slotsbakken.

Hørsholms Kommunes Teknik og Miljø er nu blevet bekendt med, at bunker af affald i Slotsbakken står alt for længe inden afhentning.

Det er bestemt ikke en del af aftalen med renovationsselskabet Renoflex, som vil sørge for, at der er bragt orden i forholdene vedrørende afhentning af dagrenovation ved næstkommende afhentning.

Dette er også meddelt formanden for grundejerforeningen Ole John per telefon.

Teknik og Miljø beklager, at omdelte løsblad 'Slip af med batterierne' ikke er leveret på adresser, som har markeret 'Nej tak til reklamer'. Løsbladet vil hurtigst muligt blive leveret her også.

Til orientering kan man i Borgerservice på Rådhuset afhente løsbladet 'Slip af med batterierne'" eller finde det på kommunens hjemmeside.