Ive: Behov for pasning er opfyldt

Den kommunale mulighed for at kompensere forældre, der ikke kan få passet barn, bliver kun i stærkt begrænset omfang relevant – hvis overhovedet