Italien vender rundt og takker ja til nye danske respiratorer

I april sagde Italien nej tak til gamle respiratorer fra Danmark, men nu takker de ja til 13 nyere maskiner.