Isfuglen breder sig i det danske landskab

Før ynglede den især ved vandløb i Midt- og Østjylland. Nu ser man stadig flere isfugle i resten af landet. Renere vand og mildere vintre hjælper arten på vej.

Isfugl (Alcedo atthis). Antallet af ynglepar i Danmark er siden 2007 vokset fra omkring 300 til nu mellem 440 og 942, oplyser Dansk Ornitologisk Forening. Usikkerheden om tallet skyldes, at ynglestedet er vanskeligt at påvise med fuldstændig sikkerhed. Isfuglen yngler ofte i skrænter og brinker ved vandløb og søer.