Investorer vil have større dagligvarebutik

Hørsholms politikere kommer til at se langt efter en investor, hvis de fastholder butikstørrelsen på 1200 kvm. som krav for ny dagligvareforretning på Hovedgaden 31

Foto: Morten Timm

Hvis den sydlige del af Hørsholm Bymidte, herunder Hovedgaden 31, skal være interessant for investorer og developerfirmaer, så skal der være mulighed for at bygge en dagligvarebutik på helt op til 2500-3500 kvadratmeter.

Sådan lyder den klare dom fra de fem store danske projektudviklings-virksomheder, som gennem de sidste måneder har været til møde hos Hørsholm Kommune for at give deres bud på, hvad der skal til for, at det bliver interessant at skyde penge i et bymidte-projekt, fx Hovedgaden 31.

Det er altså mere end dobbelt så mange kvadratmeter, som et politisk flertal ellers har vedtaget for grunden.

"Udover butiksstørrelsen har developerfirmaerne nævnt mulighed for at udnytte byggefeltet mere og at kravene om underjordisk parkering slækkes, hvis investorer vil gå ind i udviklingen af et forretningsprojekt," oplyser Flemming Nielsen, centerchef for Plan og Miljø i Hørsholm Kommune.

Men når det er sagt, glæder det kommunens centerchef, at der var enslydende meldinger fra de fem virksomheder om, at der faktisk er en stor interesse for at investere i Hørsholm Bymidte, som de mener er et attraktivt område.

"Det var samtidig meget positivt at høre, at de alle vurderer, at udviklingen er ved at vende. Investeringslysten spirer igen, og branchens investorer er så småt begyndt at opkøbe ejendomme for at forberede sig til det næste opsving," tilføjer Flemming Nielsen.

De fem virksomheder, som har været til møde hos Hørsholm Kommune er Notabenus, Sjælsø Gruppen, MT Højgaard, TK Development og Momentum.

Sidstnævne var de eneste, der sidste år indsendte et bud på et bymidteprojekt, men det levede ikke op til kravene og blev forkastet.

På baggrund af tilbagemeldingerne fra de fem virksomhederne har kommunens embedsmænd indstillet til politikerne i Miljø- og Planlægningsudvalget, at der igangsættes en detailhandelsundersøgelse.

Den skal afdække konsekvenserne af en dagligvarebutik på 2500 kvadratmeter i den sydlige ende af bymidten.

"Inden vi ændrer plangrundlaget for udviklingen af bymidten finder vi det logisk at afklare, hvad det har af betydning for kommunens øvrige detailhandel," siger centerchef for Plan og Miljø, Flemming Nielsen.

Miljø- og Planlægningsudvalget skal drøfte sagen på onsdag den 1. juni.