Intet Blåt Flag over Furesøbad i år

Undren over afslag fra Blå Flag Jury: Den falder samtidig med nyheden om, at det kriterium flaget er afvist på, bliver taget ud i år

BADEVAND Badegæsterne i Furesøbad må i år spejde forgæves efter det Blå Flag, der gennem 12 år har vajet over stedet. Blå Flag Juryen, som tildeler flaget til de danske strande og havne, har nemlig afvist Furesøbadets ansøgning, selvom det populære bad opfylder kvalitetskravene for det indeværende år, 2008. Sagen er, at flaget altid bliver tildelt på baggrund af badevandsprøver taget det foregående år. Afslaget i 2008 fra Blå Flag Juryen baserer sig på målinger fra sommeren 2007, hvor Furesøbadet i en periode oplevede problemer med et for højt indhold af de såkaldte Coliforme bakterier. Kommunen undrede sig og fik foretaget kontrolanalyser, der alle gav meget forskellige resultater. Blandt andet på baggrund af at det var et nyt laboratorium, der var sat på opgaven, blev Miljøstyrelsen bragt på banen for at finde en forklaring på bakterie-forekomsten og de tvetydige analyser, men uden held.Imidlertid forsvandt bakterierne pludselig igen, og efter samråd med embedslægen gik det Blå Flag atter til tops og vajede over søbadet resten af sæsonen.

Stor var derfor undren i Furesøbad og kommunen, da man 11. marts, en uge efter at have fået afslag på det blå flag, fik brev om, at kravet om måling af coliforme bakterier nu helt er fjernet fra Blå Flag Juryens bedømmelses-grundlag. Fra og med i år har de analyser ingen betydning for, hvem der kan tildeles det Blå Flag. Alligevel er det blå flag altså forduftet i det blå i år – på grund af netop det kriterium."Jeg forstår ikke ræsonnementet bag afslaget fra Blå Flag Juryen", siger formand for Idræts- og Fritidsudvalget i Furesø Kommune, Gitte Melchiorsen (V)."Vi bliver vraget på analyser fra sidste år, der gav meget tvetydige resultater – og som i år ikke en gang er med på listen over de badevandsprøver, der skal tages. Det er vanskeligt for os at acceptere", siger Gitte Melchiorsen.Kommunen har klaget over afgørelsen, men har fået afslag hos Blå Flag Jury.

Også Michael Bay Olsen, inspektør i Furesøbad, ryster på hovedet:"Jeg synes, de er noget firkantede i deres afgørelse. De kunne godt havde dispenseret. Udover at man har taget kriteriet væk, er der jo uenighed mellem laboratorierne, og det er da tankevækkende, at man først finder forekomster af bakterierne efter et nyt laboratorium har fået opgaven.""Kan du garantere, at det er lige så sikkert at bade i Furesøbad i år som sidste år?""Ja, det kan jeg. Vi har i 12 år aldrig haft én eneste syg gæst".Furesøbadet overvejer nu at holde borgere og badegæster orienteret om badevandets kvalitet ved at flage med sit eget badeflag, som skal hejses på de samme præmisser som det blå flag. Farven på Furesøbadets flag bliver grøn.

FAKTA OM BLÅ FLAG

Blå Flag-kampagnen arbejder for at beskytte og værne om hav- og kystmiljøet ved at belønne strande og lystbådehavne. De skal opfylde en række kriterier for at sikre, at kvaliteten på strande og havne med blå flag opretholdes, og en strand eller havn skal godkendes hvert år. Den danske og den internationale Blå Flag Jury vurderer, om den enkelte havn eller strand kan godkendes til Blå Flag for den kommende sæson. Man kan læse mere på www.blaaflag.dk