Interesse for debat om fremtidens bibliotek

Af Per Frost Henriksen, Kultur- og Idrætsudvalget, Fredensborg Kommune BIBLIOTEK

Fredensborg Bibliotekerne er til debat for tiden. Et stopfyldt Humlebæk Bibliotek dannede rammen om en debataften, hvor Lone Kühlmann som ordstyrer og et alsidigt panel med Morten Hesseldahl, Bodil Have, Thomas Madsen-Mygdal og Lene Dyrbye Grumsen inspirerede.Spørge- og debatlysten var stor og indlæggene meget alsidige fra de 140 deltagere i debatmødet. En fremragende debatkultur, hvor tonen var god og indlæggene konstruktive.Biblioteket er under udvikling og det verdensomspændende Internet er hele tiden en kilde til både beundring og kritik. Jeg ser ikke Internettet som en erstatning for biblioteket. Biblioteket er meget mere end informationssøgning og skønlitteratur. Et moderne bibliotek er et forsamlingshus, hvor meninger dannes, mennesker mødes, viden deles og informationer deles. Derfor ser jeg biblioteket som et væsentligt element i samfundsdannelsen.Debatten om Fredensborg Bibliotekernes fremtid fortsætter i den kommende tid med afholdes fokusgruppeinterviews, som man kan melde sig til og hvor der er plads til alle synspunkter og der er også en meget besøgt internetdebat på Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside.I pressen er der heldigvis også stor interesse for bibliotekerne og senest er et spørgsmål om åbningstider om søndagen bragt på banen. Et relevant bidrag i en samlet debat om bibliotekets fremtid, som helt sikkert vil indgå i den samlede rapport for biblioteksanalysen.Et andet bidrag i debatten er en netop afsluttet spørgeskemaundersøgelse, hvor mange borgere har givet deres mening til kende. Disse bidrag er meget værdifulde i debatten og skal sammen med det debatforum der stadig er i fuld gang på nettet ses som en af mange måder, hvor borgerne kan komme med meninger og holdninger.I forsommeren vil forvaltningen være færdig med en rapport om fremtidens bibliotek i Fredensborg Kommune og på den måde, med borgernes mange bidrag, give Fredensborg Byråd et kvalificeret grundlag til brug for beslutninger om den fremtidige betjening af borgerne.