Integrationsprojekter er spild af penge

Jens Beck Madsen, Egedalsvænge 50, 2980 Kokkedal, Formand Nye Borgerlige Fredensborg

Politikerne i Fredensborg Kommune fremsætter gang på gang forslag om at bruge endnu flere penge på integration.

Nye Borgerlige er klart imod dette. Vi vil ikke være med til at spilde flere af borgernes penge på integrationsprojekter. Integration er i det hele taget ikke en offentlig opgave. De migranter, som regeringen har lukket ind i Danmark og nu anbragt i vores kommune har et personligt ansvar for at integrere sig i vores samfund.

Hvis de skal være her, bør vi kunne stille krav om, at de udviser vilje til at forsørge sig selv og bliver en positiv og bidragende del af vores lokalsamfund.

Det nytter ikke noget at poste millioner af skattekroner i velmenende projekter, som i bund og grund tager ansvaret fra migranterne og gør dem til passive forbrugere af velfærd og overførselsindkomster. Det er en helt forkert tankegang.

Det er fint, at almindelige borgere og foreninger tager godt imod migranterne, når de nu er her. Men vi kan ikke forsvare, at skatteborgernes penge år efter år hældes ud på fejlslagne integrationssatsninger. De penge kan bruges meget bedre andre steder – eller helst sendes tilbage til de hårdt plagede skatteborgere.

Nye Borgerlige mener overordnet, at vi skal stoppe med asylbehandling i Danmark og i stedet hjælpe i nærområdet, hvor vi hjælper flere rigtige flygtninge for færre penge.

Boligmanglen i kommunen er altid til debat, og at flygtningene kommer foran de øvrige borgere i boligkøen, mener vi er helt uacceptabelt. Folk der har stået på venteliste i flere år bliver naturligvis frustrerede over at komme bag i boligkøen, fordi migranterne får tildelt boliger først.

Nye Borgerlige mener, at migranterne skal indkvarteres i midlertidige boliger eksempelvis pavilloner. De kan så blive skrevet op til en bedre bolig på lige fod med andre tilflyttere til kommunen.

Vi fortæller på denne måde, at man ikke bare kan komme til Danmark, springe køen over og få alt serveret. Hvis man skal være her, må man selv yde en indsats. Det synes vi både er retfærdigt og rimeligt.