Institutionerne kender planten

Egedal Kommune har sendt information ud om vildtvoksende pastinak, men områdelederen i Smørum erkender, at det skulle have været sket tidligere på sommeren

Foto: Kenneth Tanzer