Inger satte signatur på lokalhistorien

Mange mødte op for at få en autograf i bog om Avderød og den gamle rytterskole