Ingeniør: Skifergas kan være vigtigt energi-supplement

Skifergas forurener mindre end andre fossile brændsler og kan supplere udvindingen af naturgas i Nordsøen.

Der er planer om at udvinde den omstridte skifergas i Danmark, fordi Nordsøens naturgasdepoter slipper op inden for et par årtier.

Skifergas forurener mindre end olie og kul, når det afbrændes, og det er en af fordelene ved at bruge netop skifergas som energikilde.

Hvis produktion af skifergas bliver en realitet i Danmark, kan skifergas supplere naturgassen, som Danmark udvinder fra Nordsøens undergrund, siger maskin- og boreingeniør Søren Weiss Hartmann, der er faglig boreekspert i Ingeniørforeningen.

– Når gasproduktionen i Nordsøen falder, har vi skifergassen at falde tilbage på, siger Søren Weiss Hartmann og fortsætter:

– Det er utroligt vigtigt for Danmark at være selvforsynende med energi.

Skifergas er en omstridt energikilde, og aktivister fra organisationen Greenpeace forsøger at bremse en planlagt prøveboring ved Dybvad i Nordjylland. Mange lokale borgere har også protesteret mod planerne om en skiferboring.

Protesterne begrundes hovedsageligt med, at man ved produktion af skifergas risikerer at forurene grundvandet med kemikalier.

Skifergas er en naturgas, som ikke findes i almindelige reservoirer, men er i stedet oplagret dybt nede i jorden i skiferformationer. Gassen udvindes ved såkaldt fracking.

Ved fracking – eller hydraulisk frakturering – pumpes vand med højt tryk ned i undergrunden for at danne sprækker i skiferlagene, hvorefter sand pumpes ind i sprækkerne, så de ikke lukker sig. Skifer er en lerart og har en meget tæt struktur.

Herefter kan gas løbe mellem sandkornene i sprækkerne, når gassen produceres.

Ved fracking er det almindeligt, at kemikalier blandt andet bruges som en slags lim, der kan fastholde sandet i de nydannede sprækker, forklarer Søren Weiss Hartmann.

I Nordjylland findes skifergas fire kilometer under jordoverfladen, mens grundvandet ligger ned til 100 til 200 meters dybde.

Søren Weiss Hartmann understreger, at han ikke udtaler sig om, hvor stor risikoen er, for at grundvandet bliver forurenet i forbindelse med udvinding og produktion af skifergas.