Ingen røde lamper der lyser hos Flemming Villadsen

Gurli Nielsen, Uglevang 98 st.tv., skriver:

Nej, måske ikke, men det burde der måske være. Med en tydelig prognose, der viser en markant stigning på ældreområdet på omkring 25 procent inden for de næste tre-fire år, tror jeg ikke, at man i Allerød Kommune kan klare det pres, der vil komme på flere beskyttede boliger og plejehjemsboliger.  Egentlig ikke for at blande mig i den gamle Rådhusdebat, men her er da en oplagt mulighed for at indfri nogle af de løfter, der er afgivet i forbindelse med konstituerings- og budgetaftaler gennem de seneste 12 år. Byg beskyttede boliger, byg almene boliger, lav et Ollekolle, og udbyg Engholm.Glem for en gangs skyld prestigebyggeri og husk, at der også bor ganske almindelige mennesker i Allerød, der også gerne vil bo godt.På denne måde kan vi også få mennesker ind i kommunen, så vi kan styrke arbejdsmassen hos pædagoger, lærere, plejepersonale med mere.At højne anvisningsretten til 50 procent på de nuværende almene boliger vil ikke hjælpe en dyt, og boligselskaberne har jo også et ansvar over for de eksisterende ventelister. De skal sikre, at der er plads til almindelige familier med børn, der ikke har råd til de dyre ejerboliger.