Ingen ny undersøgelse af Møllemose-projekt

Af Helle Kolding Foto: Michael Noel

Uafgjort. Sådan endte afstemningen, da byrådet i aftes skulle tage stilling til et forslag fra Venstre og det Radikale Venstre om en ny, opdateret undersøgelse af hele Møllemoseprojektet. Og uafgjort var lige akkurat nok til, at forslaget faldt. For det gør det, når der er stemmelighed.

Forud var ellers gået en heftig og til tider følelsesladet debat. Ordfører for Venstre, John Køhler, og de Radikales enlige medlem, Agnete Fog, forklarede ellers grundigt hvorfor de mener, at en ny undersøgelse af hele det store projekt er nødvendigt. Det være sig debatten om bebyggelse, vejføring og idrætsanlæg.

»Der er sket så meget nyt siden byrådet behandlede lokalplanen oprindeligt, at vi føler at en ny undersøgelse må være på plads. Der er også fremkommet nye tilbud, siden planen blev vedtaget, så vi synes, at det vil være bedst for alle parter, hvis vi indleder en undersøgelse af det hele« forklarede Agnete Fog, der også understregede, at hun bestemt bakker op om selve idrætsprojektet.

»Der er endnu mange ubesvarede spørgsmål og det kan da aldrig skade at få tingene undersøgt til bunds,« tilføjede John Køhler.

Frands Hawaleschka, Blovstrødlisten, beklagede, at Venstre og Radikale med deres forslag 'negligerer det store planarbejde, der er lagt i denne sag', mens Lea Herdal, SF, mente; at med hensyn til at kræve en ny undersøgelse af et allerede vedtaget og igangsat projekt, 'er det et skråplan, I er ude på'.

»Vi har undersøgt det her. Vi har haft alle berørte parter ind over. Sagerne er blevet grundigt undersøgt,« fastslog Kurt Hansen, SF.

Socialdemokraternes Flemming Villadsen tilføjede; 'Bordet fanger!'

Peter Borresen, Venstre, mente at 'det er arrogant, at lade være med at undersøge', set i lyset af, at der er dukket nye ting op i sagen. Blandt andet det i Allerød Nyt tidligere beskrevne tilbud fra lodsejer Michael Borring om en 'deling' af grunden mellem ham og kommunen, samt nye mulige alternative veje.

»Det kan aldrig være forkert at undersøge sagen igen og dermed begrave alle myter,« kom det fra den partiløse Bjarne O. Hansen.

»Vi har lagt planer for området og vi har idrættens fulde opbakning. Det hele er undersøgt for længe siden,« pointerede Erik Lund og hans partifælle og borgmester, Eva Nejstgaard, K., slog yderligere fast;

»Vi gør det ud fra gældende lovgivning. Lokalplanen blev vedtaget i sin tid uden indsigelser og kun ét byrådsmedlem stemte imod, dengang planen blev endelig vedtaget. Nu står vi ved, hvad vi besluttede dengang og alt andet vil bare forhale processen. Det er urimeligt.«

Det var tydeligt efter de første debatindlæg, at byrådet var splittet i to næsten lige store dele i spørgsmålet om, hvorvidt en ny undersøgelse skulle finde sted eller ej. Oppositionen til borgmesterens fløj understregede dog, at en undersøgelse ikke skulle have nogen opsættende virkning. Kom der en afgørelse fra den nuværende anke til Naturklagenævnet, som Michael Borring via sin advokat har indsendt, og som i øvrigt ventes 'inden for den nærmeste tid', ville undersøgelsen kunne stoppes øjeblikkeligt.

Hvor splittet byrådet var i sagen kom til kende, da man endelig gik over til en afstemning for eller imod Venstres -og de Radikales forslag om en undersøgelse. Her viste det sig at ti medlemmer stemte ja til en ny undersøgelse, nemlig Venstre, Radikale, Lokallisten og de to uden for partierne, Schmiegelow og Bjarne O.Hansen, mens Socialdemokraterne, Blovstrødlisten, SF og tre af de konservative medlemmer stemte imod.

Overraskelsen kom, da den konservative Bjarni Jørgensen undlod at stemme. Hermed var der ti for og ti imod. På grund af byrådets regler om at et forslag falder ved stemmelighed, faldt forslaget om en ny undersøgelse altså. Men afstemningen viste med al tydelighed, at det er en sag, der ikke bare deler borgernes opfattelse men altså også politikernes.