Ingen adgang til bibliotekernes databaser

Biblioteket skifter server, derfor vil adgangen til søgning være begrænset. Fra lørdag den 5. juli klokken 17.00 til tirsdag den 8. juli klokken ca. 13.00 vil Fredensborg Bibliotekernes database være utilgængelig som følge af udskiftning af server hos værten Gentofte Bibliotekerne. Det vil derfor i denne periode ikke være muligt at foretage søgninger, bestillinger eller fornyelser.

– Hvad angår bestillinger henviser vi i stedet til Bibliotek.dk. Dog kan der forventes lidt længere ekspeditionstid end normalt på denne type bestillinger, hedder det i en meddelelse fra bibliotekerne.

Andre ting som bliver berørt af serverskiftet inkluderer blandt andet booking af pc'er. Det vil stadig være muligt at benytte sig af en pc på biblioteket, men det vil ikke være muligt at reservere på forhånd. Ligeledes vil det ikke være muligt at benytte sig af de af bibliotekets eresurser, som kræver login med pinkode. Det gælder blandet andet Netmusik, PressDisplay og andre databaser.

Det skal understreges, at bibliotekerne holder åbent som normalt, og man kan stadig låne og aflevere ved hjælp af vores nødsystem. Dog må man forvente lidt forringet service ved fremskaffelse af bøger og andre materialer, da bibliotekarerne i den pågældende periode må forlade sig på deres hukommelse, rutine og håndskrevne noter.

– Vi beklager de gener systemopdateringen måtte medføre for vore lånere og håber på normal drift igen fra tirsdag den 8. juli ved 13-tiden.