Indskoling på Skovvang

Lillevang Skole har besluttet den fremtidige struktur. 'En ny struktur skaber nye pædagogiske muligheder,' skriver skolen i en pressemeddelelse

Foto: Mads Hussing

Lillevang Skoles bestyrelse har mandag aften truffet beslutning om at 0.-5. klasse skal placeres på afdeling Skovvang og 6.-9. klasse skal ligge på afdeling Lillerød.

Allerede fra sommer vil de første ændringer ske, og ledelsen og skolebestyrelsen skal nu i gang med at finde en god måde at implementere strukturen på, skriver skolen i en pressemeddelelse, hvor der også står:

Det er ønsket om lærende børnefællesskaber der står i centrum i beslutningen, og en skole med en opdeling på denne måde gør skolen pædagogisk og økonomisk robust. Skoleledelsen, medarbejderne og skolebestyrelsen har med den nye struktur valgt at bevare Lillevang Skole som en skole med fokus på dyb dannelse, høj trivsel og et stærkt fællesskab.

"Det har for skolebestyrelsen og ledelsen været meget vigtigt, at vi anvender skolen på en måde som giver os det bedste afsæt for fortsat at lave en rigtig god skole. Der har været mange meninger og synspunkter i forhold til både modellen og ikke mindst for placeringen af 0.-5. klasse og 6.-9. klasse. Beslutningen har ikke været let – og den har indeholdt mange forskelligartede overvejelser – men vi er endt op med en løsning som giver os mulighed for at skabe den bedst mulige ramme for vores børn," siger bestyrelsesformand Lau Gottschalk Nygaard.

"Vi ønsker at skabe en skole, hvor der er tid til fordybelse for både eleverne og lærerne – derudover vil vi fortsat have fokus på stabile og udviklende voksenrelationer omkring eleverne, så vi formår at gøre eleverne livsduelige både fagligt og socialt," fremhæver Skoleleder Mads Ingvardsen.

I pressemeddelelse fra skolen står der:

'Hele beslutningen hviler på et brændende ønske fra skolebestyrelsen og fra ledelsen om at skabe en skole, hvor i kan give eleverne en tryg skolestart, et udfordrende fagligt miljø og en stærk dannelsesmæssig base for deres fremtidige virke. I 0.-5. klasse vil fokus være på at danne en tryg ramme for læseindlæringen og for udviklingen af de grundlæggende faglige færdigheder og det at lære i et fællesskab – dette samtidigt med, at eleverne udfordres kreativt og kropsligt. Med kombinationen af de to stærke SFO'er, indskolinger og mellemtrin der er på begge afdelinger, så har vi en rigtig god mulighed for at lave en skole, hvor vi samler fagkompetencen og giver eleverne en stærk og udviklende start på skolelivet.'

'I 6.-9. klasse vil der være et øget fagligt fokus samtidig med, at vi ønsker at skabe et udskolingsmiljø, hvor man kan blive bredt udfordret i forhold til interesser og drømme for fremtiden. Det er til stadighed vigtigt, at vi får skabt et udviklende udskolingsmiljø, hvor vi kan give eleverne med og modspil i relation til deres personlige, faglige og sociale kompetencer – dette eksempelvis på områder som sprog, innovation, IT og science.'

"En af de store bekymringer vi har hørt er en længere skolevej – vi overvejer derfor at lave morgen-SFO på begge afdelinger, så vi kan imødekomme de familier, der har langt til afdeling Skovvang," siger bestyrelsesformand Lau Gottschalk Nygaard.

På årgange hvor klassesammenlægninger skal gennemføres sammenlægges klasserne efter de gældende principper – det vil sige som udgangspunkt på tværs af samtlige klasser, men med hensyntagen til de eksisterende relationer.

Der arbejdes på en implementeringsplan, der giver færrest mulige klassesammenlægninger – og hensigten er, at vi starter op uden automatiske klassesammenlægninger ved overgangen fra den ene skoleafdeling til den anden, står der i pressemeddelelsen.

Mimers Brønd, modtageklasserne og specialklasserne bliver placeret, så klasserne følger de almene årgange. Centerklasserne bliver på afdeling Skovvang.

Der inviteres til forældremøder 31. januar for kommende 6.-9. klasses forældre på afdeling Lillerød og for kommende 0.-5. klasses elever 1. februar på afdeling Skovvang. Begge møder er fra 17.30-19.00.

På disse møder vil skolen uddybe baggrunden for beslutningen samt fortælle om deres visioner for fremtidens Lillevang Skole.