Indsats mod hjertestop virker på Nordsjællands Hospital

Et særligt projekt har resulteret i færre hjertestoppå hospitalerne i Hillerød og Frederikssund

En langvarig og målrettet indsats har sendt Nordsjællands Hospital op blandt de bedste inden for patientsikkerhed.

Hospitalet oplever i dag markant færre hjertestop og den laveste dødelighed blandt patienterne nogensinde.

152 gange måtte Nordsjællands Hospitals hjertestopteams i 2014 rykke ud til patienter, der fik et uventet hjertestop, mens de var indlagt på hospitalet. I 2012 rykkede de samme hjertestopteams ud 241 gange på hospitalerne i Nordsjælland. Det lave tal understøtter den positive udvikling i hospitalets fokus på patientsikkerhed.

"Vi har igennem de sidste år arbejdet systematisk med forbedring af patienternes sikkerhed i alle aspekter af mødet med hospitalet. Det er det lange seje træk, som hospitalet og vores patienter nu kan se resultatet af. Vi gør det simpelthen mere sikkert at være patient i dag," siger Bente Ourø Rørth, hospitalsdirektør på Nordsjællands Hospital.

Det er ikke kun de uventede hjertestop, der bliver færre af. Den seneste opgørelse fra tredje kvartal i 2014 viser, at også den forventede dødelighed på hospitalet er den laveste nogensinde.

"Det er meget glædeligt at se, at vores fokus på sikkerheden har så god effekt. Vi har igen vist, at vi kan finde løsninger på problemer, som alle hospitaler verden over kæmper med, og dermed redde flere liv," siger hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth.

Fundamentet for de gode resultater er skabt gennem projektet "Patientsikkert Sygehus" der har skabt grundlæggende kulturændringer i dagligdagen på de deltagende hospitaler. Projektet sluttede formelt ved indgangen til 2014, så de nye resultater viser, at den ekstraordinære sikkerhedsindsats nu har forplantet sig i dagligdagen.

"Vi har gennem "Patientsikkert Sygehus" fået skabt en kultur på hospitalet, hvor vi hele tiden søger at blive bedre, til det vi gør – også det, vi gør godt," siger Bente Ourø Rørth.

Det er de mange små forbedringer og den systematiske brug af data, der i dag helt grundlæggende giver vores patienter et bedre produkt.

"Vi skal nu fastholde de mange gode erfaringer, med nye rutiner og arbejdsmetoder, som for eksempel kliniknær ledelse, der i høj grad har motiveret både medarbejdere og ledere til at yde den topprofessionelle behandling og service, som patienterne med rette kan forvente på vores hospital," siger Bente Ourø Rørth.

Det har oprindeligt kun været hospitalet i Hillerød, der har været med i projektet "Patientsikkert Sygehus", men erfaringerne fra tre års intensivt kvalitetsarbejde er i øjeblikket ved at blive bredt ud på Nordsjællands Hospital i Frederikssund og erfaringerne skal deles med andre hospitaler i Danmark.