Ikke én fordel ved kommunesammenlægning

Af Anne Vase, kandidat og formand for Dansk Folkeparti i Hørsholm, Lathyrusvej 15, Hørsholm:

Den 15. september angriber Karin Helsterberg (KH) Uffe Thorndahl (UT) for "at have frataget Hørsholms borgere muligheden for at slå sig sammen med andre kommuner for fire år siden".

Med et overvældende flertal stemte borgerne selv NEJ til en sammenlægning, hvilket i dag viser sig som en fornuftig og fremsynet beslutning.

Fredensborg (tidl. 2 kommuner) viser i dag et underskud i kommunekassen på over 100 millioner kroner.

Dertil kommer store problemer med hærgen af utilpassede unge efter mørkets frembrud i både Nivå og Kokkedal. For Rudersdals vedkommende (tidl. Søllerød og Birkerød) viser kommunekassen også et stort underskud på over 60 millioner kr.

Ved et fornyligt afholdt landsmøde i Dansk Folkeparti erfarede jeg, at i ikke én eneste af de nuværende sammenlagte kommuner har efter fire år ikke kunnet mærkes eller ses nogen forbedring efter sammenlægningen ikke i én kommune blot én lille forbedring i forhold til tidligere.

Jeg ved ikke, hvad KH føler UT har frataget hende? Er det et stort underskud i kommunekassen? Utilpassede unge, der brænder biler af og hærger butikker og bydele om natten eller at alle former for omsorg er sat på fjernbetjening?

I Dansk Folkeparti kan vi ikke få øje på – som nu bekræftet på landsplan – én eneste fordel ved en sammenlægning af to eller flere kommuner.