Ikke en forbier, men en ommer

Af Annemette Ottesen og Flemming Sylvest Larsen, skolebestyrelsesformænd for Nivå Centralskole og Niverødgårdskolen:

Tak til Thomas Lykke Pedersen og Hanne Berg for svar på vores indlæg.

Nu synes vi faktisk ikke, at vi skød forbi overhovedet og forstår ikke helt overskriften. Vi ønskede blot at få svar på nogle helt igennem relevante spørgsmål vedr. Nivå Skole og håber stadig at få det.

Som vi læser det svar, vi har fået, skal den økonomiske byrde altså ALENE fordeles mellem de elever, som er berørt af skolefusionerne. Vi havde taget udgangspunkt i de tal, som fremgår af høringsoplægget. Vi beklager fejlen, men vil dog gerne udtrykke vores bekymring for dette økonomiske princip (som er helt nyt for os), da vi mener, der må løftes i flok i denne situation.

Betyder det konkret, at børnene på Endrupskolen og Langebjergskolen går helt fri af besparelserne? Det under vi selvfølgelig gerne børnene på disse skoler, men det gør byrden så meget desto større for resten af kommunens skolebørn. Oven i købet udvider man Langebjergskolens skoledistrikt, hvilket påfører yderligere økonomisk byrde for de skoler, der rammes af skolefusioner.

Thomas Lykke og Hanne Berg skriver, at der i strukturforslaget er 'set på hvert enkelt bysamfund individuelt'. Dette sætter vi selvfølgelig stor pris på, men må henvise til, at Hanne Berg tidligere har givet udtryk for, at det har været vigtigt at behandle bysamfundene ens, og at der i hvert bysamfund derfor skulle 'fjernes en skole'. I Nivå 'fjerner' man altså to!

Vi finder, at man fra politisk side må påtage sig ansvaret for at finde de penge, der skal til for fortsat at kunne opretholde en bæredygtig skole i Karlebo – både af hensyn til børnene i landdistriktet (som vi foreslår, at man udvider), men ligeså meget af hensyn til børnene i Nivå. Eleverne i Nivå skal ikke betale for denne politiske beslutning alene, hvad enten de så kommer til at skulle transporteres i bus til Karlebo eller være 28 i klasserne som følge heraf. Vi forstår ikke den politiske strategi, hvor udvalgsformanden foreslår en promovering af én bestemt skole inden for et enkelt bysamfund. Én samlet skole sætter vel valgfriheden ud af kraft?

Det glæder os, at borgmesteren og udvalgsformanden vil være lydhøre over for gode argumenter i de indkomne høringssvar. Vi håber ikke, at de økonomiske beregninger, der er lavet med udgangspunkt i, at det nuværende strukturforslag gennemføres, har låst processen, og at skolestrukturen derfor reelt set er besluttet på forhånd. Vi håber, høringsprocessen får sin berettigelse!