Ikke alle er lige, Furesø Kommune forskelsbehandler grundejerne