Ignorerer Kommunalbestyrelsen borgernes 608 høringssvar?

På mandagens kommunalbestyrelsesmøde den 29. februar blev det vedtaget (Ø stemte imod) at bygge 125 almene ungdomsboliger midt i Gentofte Sportspark. Dette på trods af, at kommunen har modtaget 608 høringssvar, som advarer imod dette af en lang række forskellige årsager.

Lokalplanforlaget skal på ny i offentlig høring, inden det endeligt retmæssigt kan vedtages og byggeriet igangsættes.

Det vil være dybt arrogant og udemokratisk ikke at forholde sig til høringssvarene fra borgerne, og der viser sig et mønster i Gentofte Kommune af magtfuldkommenhed frem mod kommunalvalget til næste år.

Det er samtidig besluttet at boligplacere 200 ud af kommunens kommende 294 flygtninge (der modtages i 2016) i området lige omkring Sportsparken, så også advarsler og oprigtig bekymring fra borgerne omkring ghettodannelser er ligeledes blevet ignoreret.

Det går ud over min fatteevne, at man er så lidt løsningsorienteret i Kommunalbestyrelsen i Gentofte – og ikke kan tænke en kreativ tanke for at løse problemet. Det gamle bibliotek i Ordrup har været udlagt til offentligt formål, men dette sælges, efter oplyste planer, nu fra til private investorer, der vil opføre liberalt erhverv. Det er en værdifuld foræring, samtidig med, at kommunen mangler arealer til f.eks. ungdomsboliger.

Kommunalbestyrelsesmedlem Mogens Vad (V) har i Villabyerne 9. februar tilkendegivet, at det vil være oplagt at leje ungdomsboliger til Gentoftes unge i nabokommunerne, fremfor at tilbyde de unge kommunens egne ungdomsboliger. Disse ungdomsboliger er bedre egnet til flygtningeboliger, mener kommunalbestyrelsesmedlemmet.

Hvis der derfor opføres 250 nye almennyttige boliger i og omkring Sportsparken under dække af at være ungdomsboliger, vil disse boliger højst sandsynligt i stedet blive benyttet til at boligplacere migranter og flygtninge.

Det skylder Kommunalbestyrelsen at fortælle borgerne i Gentofte, at der er risiko for, og ikke kalde det ungdomsboliger, når det reelt ikke er unge, der skal bo i dem.