Igangsætning af multilegeplads ved Humlebæk må ske snarest

Humlebæk Hallen har i en del år været på kommunens anlægsprogram. Dels for at hallen kan blive renoveret, men også for at tilbygge en ny hal. Samtidig med renovering og udbygning af hallen er det planlagt at der skal etableres en multilegeplads, som skal anvendes af skolens elever, men også være kvarterlegeplads. Desværre rækker den afsatte økonomi ikke p.t. til at realiserer de oprindelige planer for renovering og udbygning af hallen. I SF er vi stadig af den opfattelse, at hal og legeplads er et samlet projekt der skal realiseres. Men hvis udbygningen af hallen trækker ud, kan SF støtte at multilegepladsen igangsættes snarest, så forventningerne hos skolens elever om en attraktiv legeplads kan opfyldes. Dette skal også ses i lyset af, at der er opnået tilsagn om tilskudsmuligheder fra andre tilskudsgivere end kommunen.

Ole Andersen

Byrådsmedlem for SF