Ideologi bremser samarbejde i kommuner

Offentligt er godt – privat dårligt. Det er stadig en udbredt holdning i kommunerne. Og det bremser samarbejdet mellem det offentlige og det private.