Ideen er god nok

Anita Gudmundsson (A) og Jens Bruhn (A), medlem af kommunalbestyrelsen i Rudersdal

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets nye projekt med at få styrket kontanthjælpsmodtagerne, så de kan komme tilbage til eller tættere på arbejdsmarkedet, har vores fulde opbakning.

Men vi er betænkelige over de få ressourcer, der er afsat til dette projekt. Det foreslås nemlig, at der kun ansættes "en mentor" til støtte og vejledning af de 59 personer, der skal deltage i projektet.

Vi mener ikke, at kun én støtteperson kan indfri dette ambitiøse projekts målsætning. For at kunne få succes med dette projekt er det i høj grad nødvendigt, at de kommunale chefer og især medarbejderne støtter initiativet.

Med det nuværende arbejdspres, der ligger på de kommunale arbejdspladser, kan det blive en vanskelig opgave, at finde de nødvendige ressourcer, som er en absolut forudsætning for, at projektet kan blive en succes. Det er helt afgørende, at der findes de nødvendige mentorer på arbejdspladserne, som kan støtte og vejlede den enkelte kontanthjælpsmodtager, hvis der opstår problemer i hverdagen. Derfor foreslår vi, at disse ildsjæle belønnes med et vederlag .

Socialdemokraterne foreslog således i Økonomiudvalget den 17. juni, at der skulle afsættes yderligere 200.000 kr. til projektet. Desværre var der ingen af de øvrige partier eller Lokallisten, der støttede forslaget.

Vi mener dog fortsat, at der skal findes penge til at betale medarbejderne for deres merarbejde. Disse kan formentlig findes inden for de involverede forvaltningers budgetter. Dette bør kunne lade sig gøre.