Hvorledes behandler Post Danmark, bankerne og trafikselskaberne “it-invalider”?