Hvorfor så travlt med betalingsparkering?

Venstrebladet skriver om, at lynbeslutning om betalingsparkering tages på byrådsmødet onsdag d. 18.

Gad vide hvorfor man har så travlt med at presse beslutningen igennem? Er der nogen med dårlig samvittighed mon?

Det ser ud til, at demokratiet på vore egne breddegrader er sat ud af spillet i Holbæk Kommune. Man ønsker ikke, at der skal være et offentlig høring om betalingsparkering.

Hvad i alverden foregår der?

I dagsorden for byrådsmødet d. 18.6 under punkt: Navn: 191 – Åbent punkt – Beslutning om indførelse af betalingsparkering og revision af eksisterende skiltning – Sags nr. 08/37668 – står der:

"Vurdering i forhold til miljø: Betalingsparkering på de nævnte gadestrækninger, især Ahlgade, forventes at medføre en væsentlig reduktion i gennemkørende og p-søgende trafik".

Det er meget interessant. Man mener, at betalingsparkering vil gøre, at man ikke kommer ind til byen mere, da man ikke vil have ønsket om en p-plads, så man kan handle. Ligeledes erkender man, at mængden af trafik i hovedgaden vil falde, og det er naturligvis, fordi borgerne vil udnytte de andre muligheder, man har for at handle, end at komme ind til centrum af Holbæk.

Hvis man, uanset hvor galt det er, mener, at betalingsparkering er vejen frem, så er det rablende galt, hvis man overgiver området til private firmaer, som er berygtet for at skabe alvorlige problemer for borgerne!

Og helt ærligt – er det nogens alvor med snak om et p-hus i Holbæk? Det er altså ikke New York City! Det er lige det, Holbæk har brug for – endnu en stor kasse, som måske også kan placeres ved havnen eller tæt op ad Knudskov, som snart er gemt bag byggeri (som vist ikke er bygget efter regler vedtaget sidst i 70'erne eller først i 80'erne)!

Harvey Shaw

Lergravsvej 22, Holbæk