Hvordan man får en Elefant ind i en Polo?

I den seneste tid er forskellige aktører kommet på banen med deres holdninger til hvad og hvor meget den nye Asminderød Skole skal kunne rumme.

Venstres Thomas Bak har foreslået at man skal undersøge muligheden for at få placeret en svømmehal i forbindelse med den nye Asminderød Skole.

Efter min bedste overbevisning vil det være det samme som at forsøge at få en elefant ind i en Polo.

Det vil være at føre alle involverede parter bag lyset, hvis man på noget tidspunkt vil give det indtryk af at noget sådant kan lade sig gøre indenfor de fysiske og økonomiske rammer vi opererer med.

Det primære er stadig at vi skal have etableret en god ny skole, med tilhørende moderne og tidssvarende idræts- og fritidsaktiviteter.

Når vi ser de endelige fysiske rammer kan det afgøres om alle de foreløbige prioriterede aktiviteter kan indpasses, eller man vil være nødt til at revurdere de foreløbige planer.

Og al snak om at finde andre placeringer til skolen end den der nu arbejdes på, vil blot yderligere forvirring og forsinkelser ind i projektplanerne, og det er jeg sikker på ingen vil finde særlig motiverende, set i lyset af den hidtidige debat.

Min opfordring er derfor at realismen i debatten skal være i højsædet, men at vi naturligvis skal søge at få det optimale ud af det maksimale antal m2 der bliver tale om. Planer der medfører overskridelser af budgetrammen for den nye skole, og planer der vil medføre et ringe skoleprojekt bør lide en krank skæbne.

Ole Marthedal

Formand for Skoleudvalget

Fredensborg Kommune