Hvor svært kan det være at etablere den støjvold?

Knud Madsen, Søbredden 8, 3450 Allerød, skriver:

Åbent brev til Allerøds kommunalpolitikere.

Skal jeg le eller græde, når jeg d. 15.06.06 i Frederiksborg Amts Avis læser følgende overskrift til en artikel om den for længst besluttede, men stadig manglende støjvold: "Udvalg vil annullere licitationen på støjvold". Et stort antal af Allerøds borgere bliver år for år mere og mere plaget af den tiltagende støj fra Hillerødmotorvejen, uden at byråd og embedsmænd tilsyneladende kan finde ud af at få en støjvold etableret.

For mere end 10 år siden fik vi de første "lovninger" fra borgmester og byrødder om, at der skulle etableres en støjvold. Der skulle dog gå adskillige år yderligere, før byrådet fik taget sig sammen til at vedtage etableringen af støjvolden. Herefter har vi nu i flere år via lokalpressen – og ved selvsyn på åstedet – kunnet følge det amatøragtige forløb der har været omkring etableringen af støjvolden. Kommunen indgik godt nok en kontrakt med en entreprenør om etableringen af støjvolden. Der manglede blot en lille detalje i kontrakten, nemlig en passus om et færdiggørelstidspunkt. Efterhånden som årene gik, og der stort set intet skete vedr. støjvolden, gik det op for kommunen, at den manglende dato for færdiggørelsen nok var et problem.

Stor var derfor min glæde, da kommunen efter flere års "træden vande" endelig besluttede, at nu skulle den indgåede kontrakt ophæves, og støjvolden skulle hurtigst muligt udbydes i licitation. Nu ca. et år efter at denne beslutning blev taget, og hvor de nye licitationstilbud foreligger, beslutter man så at annullere licitationen, da de indkomne tilbud er for dyre, i forhold til den stramme økonomi som kommunen er havnet i, bl.a. grundet de enormt store ekstraudgifter kommunen har pådraget sig ved køb af et alt for dyrt nyt rådhus. Hvad sker der mon nu med støjvolden?

Sidste nyt: I Allerød Nyt Weekend kunne man så d. 16. juni læse, at kommunen pludselig har fundet 70.000 kubikmeter jord i Lynge. Stort set nok til hele støjvolden. Jorden ligger klar til læsning, men nu skal byrådet lige behandle sagen først. Det sidste gør mig virkelig nervøs.

Skal jeg virkelig opgive at få den støjvold, som vi fik "lovning" på for mere end 10 år siden? Skal jeg blot trøste mig med, at min hørelse jo nok bliver nedsat med alderen, og mit støjproblemet dermed formindsket, for til sidst helt at ophøre, når jeg på et tidspunkt får min helt personlige støjvold, nemlig 7 alen jord over kisten? S.U.