Hvor er Tilsynet henne?

Niels Jørn Jensen, Mariehøj Allé 38, Hørsholm:Hvor er tilsynsmyndigheden henne i sagen om Rungsted Havn?Tilsynet har forlængst pålagt kommunen at afvikle sit flertal i havnebestyrelsen.Dette er ikke sket, og Tilsynet har ikke grebet ind.Hvilket mandat har kommunalbestyrelsen i øvrigt til at blande sig i forholdene i et uafhængigt aktieselskab?Når kommunens ulovlige flertal er ophørt, vil bestyrelsen selv kunne forholde sig til, om ejerskabet eventuelt skal overdrages til en fond, og hvorledes denne skal se ud.Der er også rigeligt andet at tage fat på for Tilsynet.Kommunens tilegnelse af A/S Rungsted Havns arealer ved at lade dem matrikulere i kommunens navn ved vildledning af myndighederne ligner i hvert fald en handling, der henhører under straffeloven.Kommunalbestyrelsen er forlængst blevet erindret om dette forhold, men har intet gjort for at tilbagelevere arealerne til ejerne.Ansvaret må påhvile både tidligere og nuværende kommunalbestyrelsesmedlemmer.Så er der arbejdet i havnebestyrelsen, hvor de af kommunen indsatte medlemmer har vedtaget mangt og meget til skade for selskabet.Der er blandt andet tale om mærkværdige aktietransaktioner og andre forhold, der har påført selskabet store økonomiske tab.De kommunale medlemmer af bestyrelsen, der ifølge loven skal varetage selskabets interesser, har i stedet (også efter eget udsagn) varetaget kommunens interesser.Dette gør dem, såvidt man kan vurdere, personligt ansvarlige for tab, de har påført selskabet.En grundig efterforskning af disse forhold er stærkt påkrævet, så kære Tilsyn: kom frem af flyverskjulet.Dokumentation vedr. ovennævnte kan ses på Rungsted Bådelaugs hjemmeside – se f.eks. annoncen fra Ugebladet 10. januar 2007.