Hvor er demokratiet?

Bygningsudvalget vedtog enstemmigt på mødet den 9. maj at nedlægge beboelsen Bernstoffsvej 230. Villaen skal nu bruges til en børneinstitution til 42 børn i alderen 1-5 år og syv voksne.

De nærmeste 10 naboer fik et orienteringsbrev 14 dage inden mødet i Byggeudvalget. Alle de hørte havde forskellige indvendelser og skrev samlet en indsigelse til Bygningsudvalget.

Derudover var der fire individuelle indsigelser samt underskrifter på indsigelse fra 24 beboere på Vintervej, Forårsvej og Bernstoffsvej, repræsenterende 17 ejendomme i nabolaget – altså i alt indsigelser fra 27 boliger.

For de berørte var det svært at få svar fra kommunen, når man kontaktede dem.

Da referatet kom på kommunens hjemmeside, så det ud, som om det, man havde vedtaget, var at gå videre med sagen, og ikke at tilladelsen til en børneinstitution var endelig givet.

Kommunen skriver selv i sin indstilling, at man i øjeblikket ikke mangler pladser til denne aldersgruppe. I sagsakterne kan man desuden se, at alle indsigelser ikke har været forelagt Bygningsudvalget.

Ud over den utilgivelige sagsbehandling kan det undre, at kommunen vil nedlægge en bolig for at få plads til en helt privatfinansieret børneinstitution, når der i kommunen ikke er mangel på pladser til denne aldersgruppe. Ligesom det er uforståeligt, at sagen skulle hastes igennem.

Risse Donsted

Vintervej 5

Charlottenlund