Hvis ikke lønnen stiger, betyder det færre hænder til plejeområdet

Hvem tror på, at der kommer flere veluddannede hænder? Med den løn som sosu-medarbejderne får?

For det er vel en ordentlig kvalitet, vi ønsker at give vore syge og ældre medmennesker, som har knoklet så hårdt og været med til at skabe den velfærd, som vi besidder i dag.

Det er dødærgerligt, at vi nu står i en konflikt, og at man ikke på forhånd har kunnet se, at det absolut er en nødvendighed at give sosu-medarbejderne en lønstigning på mindst 15 procent for at trække mere personale til området.

Jeg ønsker, at vores syge og gamle skal passes ordentligt af personer, som besidder faglighed og medmenneskelighed, hvilket jeg vil anstrenge mig for at gøre mit yderste til.

De skal ikke passes af et fortravlet personale, som har tre minutter til et tilsyn eller mindre.

Hvis vi skal yde en god omsorg for vores medmennesker, kræver det, at der er mennesker, der vælger dette job.

Det kræver, at samfundet vågner op og anerkender det arbejde, som bl.a. sosu-medarbejderne udfører, at kvaliteten bliver højnet – ligesom tid og overskud. Ting, som er meget vigtige i vores omsorgsarbejde.

Hvis samfundet skal have ændret denne store opgave, som det er at få flere hænder til den offentlige sektor, så de ældre og syge kan blive passet ordentligt, er det en nødvendighed med en lønstigning på mindst 15 procent.

Hvor er de politikere, som lovede os så meget under valget?

Det er klart, at kommunerne ikke alene kan sidde med den opgave at give en lønstigning på 15 procent, og man hører politikerne spørge, "hvor skal pengene komme fra"?

Hvis ikke lønnen stiger, vil det betyde færre hænder til området, og langt flere medarbejdere vil søge over i vikarbureauerne eller helt fravælge jobbet.

Jeg kan ikke se andet, end det må være billigere for kommunerne i længden at betale en ordentlig løn til det faste personale, frem for at betale mange millioner til vikarbureauerne hvert år.

Trine Jørgensen

FOA-medlem

Holbæk