Hvis det ikke et spørgsmål om prioritering, hvad er det så?

Aase FriedrichsenORI Atletik og Motion

Når Grethe Olsen i sit sidste læserbrev fortæller, at jeg selvfølgelig er helt klar over, at atletikstadion er et rent skoleanliggende, må jeg endnu engang ryste på hovedet.

Det er helt klart, at stadion ikke hører under nogen skole eller forvaltning eller politisk udvalg, når ingen besvarer foreningens mange skriftlige henvendelser.

Alligevel mødte Grethe Olsen op til ORI Atletik og Motions afslutningsaften i september 2005, hvor hun gjorde opmærksom på, at hun var både formand for "kultur, fritid og idræt" i Frederikssund, og når Kultur og fritidsudvalget i april 2005 var i stand til at overføre 257.970 kr. af uforbrugte midler til Grethe Olsens prestigeprojekt, nemlig træningspavillonen på Kalvøen, kan det undre, at ingen af disse penge i stedet kunne bruges på et atletikstadion, der er helt i forfald, og hvor skolen ikke magter den økonomiske og praktiske opgave med vedligeholdelsen.

Jeg forstår godt, at børneinstitutionerne også er dybt skuffede over, at kommunen har indefrosset de penge, som de enkelte institutioner har opsparet til bl.a. legestativer, når man samtidig kan læse, at der nu skal laves en forlængelse af den sti, som Frederikssund kommune i forvejen har brugt 2,9 millioner på.

En grussti, som går langs S-banen, og som benyttes af meget få mennesker.

Nu har Byrådet fundet yderligere 200.000 kr. til samme sti, og desuden skal man den 5. juli ud i en åstedsforretning og ekspropriationssag, som vil gøre stien endnu dyrere!

Grusstien og træningspavillonen er et tilbud, som meget få mennesker vælger at benytte.

Til trods for at Morten Skovgaard på Byrådsmødet den 10/5-2005 gjorde sig til talsmand for, at medlemmerne i Frederikssund Byråd netop skulle medvirke til, at folk ikke længere skrantede, og træningspavillonen var en mulighed, fordi folk er blevet individuelle i deres træningsmønster, så er hverken pavillonen eller grusstien tilsyneladende nogle tilbud, der bliver benyttet særlig meget.

Men når børneinstitutionernes legepladser lukkes pga. råd, og når unge ikke engang har mulighed for at aflægge atletikprøve i 60 meter løb på en bane, som er 400 meter lang, men nærmest ligner en pløjemark, når der lige udenfor stadion vedligeholdes en kommunal sti med grus og tromling, ja så mener jeg stadig, der er tale om en fejlprioritering af kommunens pengemidler!

På grund af kommunens betrængte økonomi beder atletikklubben ikke om en fuldstændig renovering af stadion, men hvor ville det være dejligt, hvis vi kunne "låne" en mand og en maskine et par timer, så løbebanen blev skrabet og tromlet, ligesom de kommunale stier….