Hvilken kat og hvilken sæk, Henrik Thomsen?

Kurt Hansen, viceborgmester, SF, skriver:

Henrik Thomsens (fmd. Lyngehallens best.) lokale verdensbillede indskrænker sig desværre til at se spøgelser frem for realiteter.

Når du, H. Thomsen, tager SF og undertegnede til indtægt for borgmesterens udtalelser om presset på kommunens likviditet, ser jeg det som et behændigt forsøg på at flytte fokus fra de realiteter, som dine venner i Venstre på landsplan og lokalt byder alle Allerød Kommunes borgere.

Hvad borgmesteren udtaler, står jo for hendes egen regning; det har SF ingen aktier i.

Hvad der derimod ikke står for hendes regning, er, at dine venner i Venstre om nogen har sikret, at Allerød Kommune skal betale yderligere 44 millioner kroner om året i udligning til andre kommune. Det er en realitet.

Det er også en realitet, at dine venner i Venstre har sikret, at Allerød skal tvangsdeponere næsten 100 millioner kroner (vores helt egne) i yderligere et år (til 2007). Det er jo det, der sætter kommunens likviditet under pres. I sådan en situation må hele byrådet (og ikke kun borgmesteren) prioritere, og det skal vi så snakke om i august på økonomiseminar.

Vi kan jo ikke bruge penge, som dine venner har tvangsdeponeret. SF mener for eksempel, at Multihuset i Lynge har absolut førsteprioritet, så hvis det betyder, at udbygningen af Lyngehallen rykker 6-12 måneder, kan du takke dine politiske venner for det. At SF er med i det budgetforlig, der har sikret Multihus og Lyngehal 2, udenom Venstre (som ikke ville deltage), skal vel ikke lægges os til last. Ej heller, at en regering med Thomsens politiske venner i spidsen straffer Allerød Kommune endnu engang.

Borgerne og LUI-medlemmer kan være helt rolige, vi står ved vores ord om, at Lyngehal 2 bliver bygget hurtigst muligt.