Hverken værre eller bedre? – i skolestrukturen

Marianne Damgaard Porsborg, Svanholm Allé 2, 4050 Skibby

Når Lene Trond Hansen og undertegnede som forældrerepræsentanter argumenter for, at Jægerspris nye skole ikke skal reducere klasseantallet med 6 klasser som Opvækst- og Uddannelsesudvalget foreslår, bunder det i vores ønske om, at sammenlægningen af vores skoler i Jægerspris skal ske så smertefrit som muligt. Der vil helt sikkert dukke uforudsete udfordringer op og dem må skolen og vi tackle efterhånden. Det piver vi ikke over.

At 4 klasser skal blive til 3 klasser med 28 elever i hver, vel vidende at sandsynligheden er ret stor for, at der kan dukke en ekstra elev op i løbet af skoleåret (som vil betyde en deling af klasserne igen), det er et unødvendigt og forudsigeligt "bump på vejen".

Når denne ekstra elev dukker op, vil det altså forårsage endnu en deling af disse klasser – en opbrydning af kammeratskaber og tilknytning til klasselærer mv. to gange på eet år.

En omvæltning som kan forudsiges og forhindres, hvis man kigger lidt længere ud i fremtiden end skrivende stund. Det generer mig – og berettiger Lene og jeg til at pive, hvis politikerne virkelig tænker så kortsigtet, at de bare lader 84 elever, deres forældre -og lærere blive kastet unødigt rundt i manegen, midt i en i forvejen turmulent tid med skolesammenlægningen.

I Frederiksborg Amts Avis torsdag 17/4-08 udtaler formand for Opvækst og Uddannelsesudvalget Anne-Mette Worch(V); "Men situationen er hverken værre eller bedre end på andre skoler med klassekvotienter på op imod 28 elever ". Her har Anne-Mette jo ret når man kun kigger ned over tallene på et gråt stykke papir. MEN: er der fornuft langtidsplanlægning i, at lave klasser med en klassekvotient så tæt på 28 (som bl.a. Jægerspris- og Kingoskolen), når sandsynligheden for at de skal deles om et års tid igen er ret så stor?

Når man i øvrigt ser på kommunens valg af fordelingsprincip i forbindelse med tildeling af midler til skolevæsenet, fremstår det tydeligt hvilke uretfærdige konsekvenser dette har for vores elever. Det økonomiske fordelingsprincip betyder nemlig, at de skoler som har høje klassekvotienter har et dårligere økonomisk grundlag pr. elev end de skoler som har lave klassekvotienter. Så nej, Jægerspris Skole har det ikke alene "hverken værre eller bedre end andre skoler" men vi er altså mange forældre hvis børn skal gå på skoler med dårligere økonomi ift. andre skoler her i kommunen. Kort sagt: jo højere klassekvotient – desto ringere økonomi. Er det en retfærdig disponering over grundlaget for vores børns uddannelsesmuligheder?