“Hvem hører fuglene?”

Anders Groth, Grundejerforeningen Farumsødal (dele af Fensmarks Allé, Rosengårds Allé, Pipersvej og Farumsødal)

Der var så dejligt ude på landet. Langt væk fra byens larm og støj. Herude kunne man rigtigt nyde de dejlige naturområder i fred og ro. Sådan kunne det i hvert fald have været. I 2014 vedtog man i Furesø en støjhandlingsplan, hvor man bl.a. ville arbejde for, at staten etablerer yderligere støjreducerende foranstaltninger på Ring 4 og Hillerødmotorvejen, herunder støjafskærmning på den vestlige side af Fiskebækbroen til gavn for naturområderne og beboerne langs Farum sø.

Indtil videre er der ikke sket det store i denne sag. Hvornår tænker de ansvarlige mon at det sker?

Motorvejen er den største kilde til støj i kommunen. Og med etableringen af støjskærmen på den østlige side af Fiskebækbroen, har man nu sørget for, at en del af støjen reflekteres ud over Farum sø og ind i byen. Mens der politisk set ikke sker det store ved de største lydforureningskilder, stiger trafikken og støjen. Støjkortlægningen i 2013 viser denne stigning, som utvivlsomt er øget siden. Hvornår kommer vi til at høre fuglene i naturskønne Furesø?