Hvad handler sagen om

Sagen kort

n Sagen mellem Ole Nørrelund Hansen og Næstved Kommune handler om rimelighed, miljø, spildevand og pilerensning. Samt en masse tekniske detaljer og juridiske spidsfindigheder. Den går mere end ti år tilbage, men er først spidset til de sidste to år.

n Næstved Kommune har meldt Ole Nørrelund Hansen til politiet for ikke at efterkomme et påbud om at udskifte sin bundfældningstank. Det skal han gøre ifølge Spildevandsbekendtgørelsen §30 og Miljøbeskyttelsesloven §30, mener Næstved Kommune, politiet og anklagemyndigheden.

n Og derfor er sagen endt i retten, for Ole Nørrelund Hansen mener ikke, at det forholder sig, som anklagemyndigheden mener. Han står til en bøde på 5.000 kroner og månedlige tvangsbøder på 2.000 kroner, indtil han makker ret.

n Ole Nørrelund Hansen har en bundfældningstank på sin grund, der er fra år 2000, og som efter alt at dømme fungerer upåklageligt.

n For at undgå at der jævnligt løber – ja, undskyld udtrykket – pis og lort ud i Smålandshavet fra en række boliger ved Klinteby, besluttede 59 husstande at etablere pilerensningsanlæg. Her foregår alt i et lukket kredsløb. Tørstoffet bliver samlet i bundfældningstanken, mens resten løber over i et lukket kredsløb i pilerensningsanlægget, hvor spildevandet bliver til vanddampe og piletræer.

n Tidligere måtte kommunen til tider lukke dele af stranden, da vandet var forurenet med afføring.

n Striden handler så om bundfældningstanken. Den skal ifølge loven være CE-mærket. Det er Ole Nørrelund Hansens ikke, men ingen har kunnet påvise, at hans tank ikke fungere efter hensigten, men Næstved Kommune insisterer på, at den skal være CE-mærket – en ud-skiftning af tanken vil ifølge Ole Nørlund Hansen løbe op i et sted imellem 20.000 og 30.000 kroner.

n Ole Nørrelund Hansen mener, at det krav er helt ude af proportioner, men anklagemyndigheden er helt uenig.

Ole Nørrelund Hansen tabte med et brag i byretten. Nu sad han tilbage med tre muligheder. Han kunne vælge at betale bøden på de 5.000 kroner, og hvad der er løbet til i månedlige tvangsbøder á 2000 kroner, han kunne udskifte sin bundfældningstank eller han kunne vælge at anke til Østre Landsret.

Han valgte det sidste og må nu vente, på at sagen bliver berammet i landsretten.