Hvad er det du mangler, Erik Trolle

Jens Bertram vil ikke lukke plejehjemmet i Hornbæk
Jens Bertram vil ikke lukke plejehjemmet i Hornbæk

Jens Bertram (K). formands for Sundhed, idræt og fritidsudvalget.

Debat

Helsingør: Erik Trolle stiller i tirsdagsavisen spørgsmålstegn ved planerne om at bygge nyt stadion. Men han har ikke fakta helt på plads.

Nettoudgiften ved at flytte stadion til Gl. Hellebækvej er IKKE 130 mio. kr. for kommunen – og slet ikke 168 mio., som Trolle nævner – snarere 30-40 kr. alt efter salgsværdien af grundene ved Ndr. Strandvej. Dernæst har vi jo konstateret, at stadions nuværende beliggenhed på Ndr. Strandvej ikke på sigt kan bruges til hverken 1. divisions- eller superligafodbold – bl.a. fordi der kun er givet en midlertidig dispensation fra Slots- og Kulturstyrelsen til at opstille de nødvendige lysmaster. De rager nemlig op i sigtelinjerne til Kronborg. Endelig synes jeg, at det er værd at få med, at et nyt stadion på Gl. Hellebækvej jo giver mulighed for at langt flere kan bruge faciliteterne året rundt. Norske og svenske erfaringer, at en kunststofbane, som den der er tænkt anlagt på det nye stadion, kan anvendes 1.500 timer om året. Et nyt stadion kan altså bruges af sportsfolk i alle aldre året rundt – og ikke længere være forbeholdt en lille skare 1. divisionspillere i sommerhalvåret.

Når nu foreningen "Nyt Stadion på Nordre Strandvej" igen beder om oplysninger som de har fået en gang, og med påstande om noget, som også er blevet forklaret for dem flere gange, så prøver jeg lige en sidste gang.

Årstidernes Arkitekter har lavet 4 scenarier som grundlag for beslutningsprocessen, flere af disse var med en pris på over 160 mio. men det scenarie som blev valgt, af et stort flertal i Helsingør Byråd, ligger omkring 130 mio. – med et fodboldstadion som koster ca. 39-43 mio. derudover er der Salon Skyde Foreningen, Badminton og Tennis som der skal ske noget med, men det er ikke endeligt på plads endnu.

Det vil vi gerne, fordi vi gerne vil byudvikle området på Nordre Strandvej. Hvad er det som "Nyt Stadion på Nordre Strandvej" gerne vil, det er lidt uvist – er det Ø's hellige krig mod private boliger og bevarelse af grønne områder, eller er det Danmarks Naturfredningsforening's forlængede arm, som igen vil stikke en kæp i hjulet på Helsingør Kommunes udviklings muligheder. Jeg ved det ikke, men jeg ved, at de mennesker jeg taler med, de gerne vil vide hvornår vi begynder, og ikke om vi skal blive.