Hvad der dog falder af panden i borgmesterens køkken

Foto: Lars_Skov
Julianelund.
Julianelund. Lars_Skov

Jens Kirkegaard, arkitekt m.a.a., Espergærde

Debat

Helsingør: Lørdag den 7. februar havde borgmesteren endnu et hovsa indlæg til årets tema" Julianelund" med overskriften:

Transportkorridor: Ingen arealer overført fra land- til byzone.

Overskriften var et svar til Poul Drews, der den 5. februar i pressen har undret sig over, at når Helsingør Kommune selv har brug for at kunne disponere over et areal i transportkorridoren, så løser kommunen det nemt – for sig selv.

F.eks i lokalplan 1,73. fra 2009, der omfatter alle erhvervsarealer ved Gurrevej, Klostermosevej og Kongevejen

I borgmesterens svar afvises Poul Drews ved henvisning til en ældre lokalplan 1.38, der i 1988 overførte en del af Julianelund´s areal til byzone med Hovedstadsrådets velsignelse.

Helsingør Kommunes ønske om et nyt erhvervsområde, hovedsagelig omfattende kommunens egne arealer, gjorde det nødvendigt at disponere over Julianelunds friareal for at få kommunens egen erhvervs- kabale til at gå op.

I sin afsluttende konstatering: bruger borgmesteren det kendte politiske kneb: "Goddag mand økseskaft" og hun skriver frejdigt, at "Så faktum er, at Helsingør kommune ikke har inddraget arealer i byzone i strid med overordnet planlægning eller reservationer til transportformål".

Det er besynderligt, at borgmesteren tav om denne interessante byplanhistorik i byrådet, under debatten om en landzonelokalplan for Julianelund.

Det er ekstra besynderligt, fordi de der i byrådet støtter fruens korstog mod Julianelund, risikerer at blive gjort personligt ansvarlige i en kommende retssag.

Det er langt fra sikkert, at domstolene er enige i borgmesterens frejdige synspunkt om, at når Helsingør kommune har brug for at disponerer over Julianelund s arealer, så er det OK og klappet af med de overordnede myndigheder. Det er derimod ikke OK, at et mindretal i byrådet, "kun" vil sikre de mange familier i Julianelund mod økonomisk ruin og dagbøder ved at fastholde kommunen på tilbuddet om en landzone lokalplan.