Hurra for miljøet

Jørgen Gad Andresen

Ådalsparkvej 39, Hørsholm

Vi går forhåbentlig alle ind for beskyttelse af miljøet, men jeg har utrolig svært ved at se, at der ligger beskyttelse af miljøet i at trænenere bevarelsen af Fiskerikajen i Rungsted Havn i almindelighed, og i særdeleshed bare fordi kommunen har dispenseret fra Lokalplanen.

Jeg mener, at det er en 'ommer' for Skat Nielsen & co. Det er naturligvis ærgerligt for hr. Skat Nielsen, at han ikke kan se hen over 'fiskehuset' fra sin cykel, i lighed med at han ikke kunne se hen over hækkene til strandgrundende fra samme placering, men det må kunne klares ved, at Fiskerikajens ejer/kunder skillinger sammen til en gammeldags væltepeter til hr. Skat Nielsen.

Fra toppen af en sådan, kan selv hr. Skat Nielsen, det lille menneske, se ud over såvel hække langs vejen som meget andet. Notér venligst, at jeg sagde 'lille' – ikke 'smålig'.