Hundredvis af unge får afvist klager til børnekontor

Langt de fleste klager fra børn og unge bliver afvist. Der er brug for en egentlig børneombudsmand, mener SF.

De fleste børn og unge, der klager til Ombudsmandens Børnekontor, får aldrig behandlet deres klage, fordi den bliver afvist på forhånd, skriver Berlingske.

Børnekontoret afviste sidste år at behandle 719 klager ud af i alt 769 klager fra børn og unge. De mange afvisninger skal findes i lovgivningen ifølge områdechef Bente Mundt fra Ombudsmandens Børnekontor.

– Eksempelvis når vi tager sager fra børn og unge, så kontakter de typisk ombudsmanden på et tidspunkt, hvor det umiddelbart er relevant for dem i en såkaldt akut situation.

– Men der sidder vi med en ombudsmandslov, der siger, at vi ikke kan behandle en sag, før alle klagemuligheder er udnyttet, siger hun til Berlingske.

De seneste to år er i alt 1224 klager blevet afvist, mens 121 klager er blevet godkendt til behandling, viser en opgørelse over sagsbehandlingen hos Ombudsmandens Børnekontor, som avisen har fået aktindsigt i.

Børnekontoret må ikke gå ind i en sag, med mindre barnet allerede har ført sagen hos både kommunen, de sociale nævn og ankestyrelsen, skriver Berlingske. Det samme gælder, hvis en sag er mere end et år gammel, eller hvis sagen skal i retten.

Ombudsmandens Børnekontor blev oprettet i november 2012, efter at FN's børnekomité kritiserede Danmark for ikke at leve op til børnekonventionen.

Men børneadvokat Gry Rambusch kalder det "et rigtigt godt bluffnummer", hvis folk tror, at børns retsstilling i dag er markant bedre, end før børnekonteret blev oprettet.

– Børns retsstilling bør styrkes ved at lave en egentlig børneombudsmand med flere beføjelser, en børneankestyrelse eller en børnedomstol, siger hun til Berlingske.

SF's socialordfører Trine Pertou Mach mener også, at der er behov for et børneombud "som langt mere offensivt kan løfte børns rettigheder og være børnefaglig vagthund over for de offentlige myndigheder, regeringen og Folketinget".