Huller

Verner Bylov Larsen, Nialsvej 11, Frederikssund

Kære Tom Lysgaard

Er der da slet ingen huller i din uvidenhed. Du vil gerne have Folkeoplysningsudvalget nedlagt. Er du virkelig ikke klar over, at kommunerne i henhold til folkeoplysningslovens § 35, stk. 2, er forpligtet til at nedsætte et udvalg. Du skriver videre, at politikerne har stor indflydelse i Folkeoplysningsudvalget.

Ved du virkelig ikke, at udvalget består af 7 personer, hvoraf de 2 er politikere, medens de 5 er foreningsrepræsentanter; den almindelige demokratiske beslutningsproces gælder også i Folkeoplysningsudvalget.

Ved du heller ikke, at Folkeoplysningsudvalget er et politisk nedsat udvalg, medens Kulturrådet og Idrætsrådet som paraplyorganisationer for kultur- og idrætslivet er foreningernes talerør over for politikerne. Ved du heller ikke, at Folkeoplysningsudvalget er sammensat som et led i den konstitueringsaftale, du selv var med til at indgå efter kommunalvalget for godt et år siden.