Hospitaler overser vigtige hjertesygdomme

Det kan have fatale konsekvenser for patienter med hjertestop, at hospitaler undlader at bruge hjertestarteres registreringer.