Hospital skal have ny kunst for 38 millioner kroner

Det ligger ikke i kortene at det kommende Nyt Hospital Nordsjælland skal genbruge det kunst, der allerede findes på det nuværende hospital. Med den anden hånd må regionsrådet sandsynligvis skære i antallet af sengepladser

Foto: Jeanette Hougaard

I 2011 øremærkede regionsrådet 38 millioner kroner til kunstnerisk udsmykning af Nyt Hospital Nordsjælland. Millionbeløbet svarer til 1 procent af den samlede anlægssum.

På det seneste møde i den politiske følgegruppe for hospitalsbyggeriet blev den videre proces med den kunstneriske udsmykning fremlagt. I dagsordenen fremgår at der skal udpeges en kunstrådgiver, som skal udarbejde en kunststrategi og være med til at udpege de kunstnere, der forventes at kunne bidrage til hospitalets vision om et professionelt og menneskeligt hospital.

Regionsrådets beslutning om et kunstbudget på 38 millioner kroner har flere steder affødt politisk debat, fordi hospitalet sandsynligvis må skære 14.000 kvadratmeter, 90 sengepladser og 25 ambulatorierum ud af den oprindelige byggeplan, fordi byggepriserne er steget siden planerne blev lagt.

Et af medlemmerne i den politiske følgegruppe, Per Roswall (V), vil ifølge Lorry have nedjusteret kunstbudgettet og han undrer sig over, at man ikke kan genbruge noget af det kunst, der allerede er på det nuværende Nordsjællands Hospital.

Men det er tvivlsomt ifølge hospitalet selv.

Her er man i gang med at få et overblik over det kunst der er. Men den foreløbige registrering viser, at kvaliteten er meget svingende, værkernes formater kan være uegnede til det nye byggeri og mange værker er ikke velbevarede, fremhæves det i følgegruppens dagsorden.

På regionsrådets møde den 14. juni skal rådet tage stillin til hospitalsbyggeriets endelige udformning og størrelse.