Hold på historien om Fredensborg Roklub

FREDENSBORG:

Fredensborg Roklub afholdte jubilæumsreception den 5. april og i den forbindelse har fhv. overbibliotekar Ernst Tursø udarbejdet en jubilæumsbog.

Han har haft et særdeles righoldigt kildemateriale med alle de gamle forhandlingsprotokoller, fotoalbummer og medlemserindringer til sin rådighed og dette værdifulde materiale blev overdraget til Fredensborg Arkiverne ved en lille højtidelighed onsdag den 2. april.

– Vi her meget glade for materialet og nu passer vi godt på det, forklarer leder af arkivet Karen Lisbeth Poulsen.

Det er desværre hendes erfaring, at meget kildemateriale går tabt, hvis det ligger rundt hos private og arvingene ikke ved, at materialet er værdifuldt.

Bogen om roklubben er på 150 sider og rigt illustreret. Læs mere om bogen på side 11.

LV