Hørsholms borgere er til grin for politikerne

Af Bjarne Munk Christensen, Højmose Vænge 13, 7. tv, Hørsholm:

Som nogle borgere måske kan erindre, afholdt kommunalbestyrelsen en høring blandt Hørsholms borgere den 8. juni på Usserød Skole. Hovedtemaet var:

"Hvorledes sparer kommunen 68 millioner kroner til næste år i 2011. Hjælp kommunen med spareforslag." Med citat fra kommunalbestyrelsen: "Vor situation er meget alvorlig, og vi kan risikere at komme "under administration!"

Vi var et par hundrede mennesker, der i god tro mødte op – b.l.a undertegnede – med et helt konkret spareforslag.

Nemlig at spare fem millioner kroner ved at stoppe projektet angående " overbygningen " i Ådalsparken ( Højmose Vænge ) dvs. opførelse af en 9. etage ovenpå et højhus, der i forvejen "står på solid mosegrund!"

Kommunalbestyrelsen var forinden orienteret om underskriftsindsamlingerne fra ca. 130 lejemål i den pågældende "blok" alene imod byggeriet, der var tæt på 50%.

Under en pause i mødet blev undertegnede gjort bekendt med, at disse fem millioner kroner til netop dette projekt var eksklusive de føromtalte 68 millioner kroner-nemlig en ekstraordinær tillægsbevilling!

Altså nu var der pludseligt tale om et underskud på ikke mindre end 73 millioner kr. og ikke 68 millioner kr.

Hvor mange lignende "projekter," ekstraordinære tillægsprojekter og lign., har kommunen i "støbeskeen" udover dette, som heller ikke er inkluderet i det store forventede underskud på 68 millioner kroner, der nu altså bliver mindst 73 millioner kroner, mon?

Dette er en hån af borgerne, der brugte deres fritid til at debattere emnet! Kan borgerne i Hørsholm have tiltro til nogle sådanne kommunalpolitikere?

Nogle af os beboere har anket hele sagsforløbet fra Boligselskabets side til Boligankenævnet – en sag der slet ikke er afsluttet endnu.

Derfor, hvorledes kan kommunen tillade sig at sidde dette overhørigt og nu "lægge lokalplanen" ud til høring fra den 8. september? Hvem sagde respekt for demokratiet?