Hørsholm Kommunes lukning af Hørsholm Scenen

"Hørsholm Scenen tilbød fra første færd kommunen en fair fortrydelsesmulighed, som kunne have neutraliseret denne fejl og reddet teaterforeningen"

Jerry Ritz, fmd. Hørsholm Scenen, Søndre Jagtvej 27, Hørsholm

TEATERSTRID

Lad os begynde med det vi er enige om. Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) Isabella Meyer kalder det i Ugebladet den 4 marts "uheldigt, at Trommen har indkøbt teaterforestillinger, uden at være i dialog med Hørsholm Scenen".Uheldigt eller katastrofalt – lad os ikke skændes om formuleringen – men Hørsholm Scenen tilbød fra første færd kommunen en fair fortrydelsesmulighed, som kunne have neutraliseret denne fejl og reddet teaterforeningen: vi tilbød at overtage de otte kontrakter uden yderligere betingelser.Et tilbud vi har gentaget lige siden. Men det var åbenbart ikke mere "uheldigt" end, at Isabella Meyer finder det værd at belønne Trommen for sin fejl. KFU laver et "kompromisforslag", som går ud på at Hørsholm Scenen allernådigst, kan få lov at købe op til halvdelen af Trommens billetter og skal hæfte for eventuelt usolgte billetter.KFU vil ikke før en gang i slutningen af maj tage stilling til, om denne "uheldige" praksis fremover kan gentage sig. Men Hørsholm Scenen skulle inden 28. februar kl. 18 underskrive denne samarbejdsaftale.En samarbejdsaftale, der ikke – som Isabella Meyer fejlagtigt fremfører – blev forelagt Hørsholm Scenens bestyrelsesmedlemmer på mødet den 28. januar.Det, vi blev præsenteret for på mødet, og som vi tilkendegav, at vi positivt ville behandle i bestyrelsen, var nogle overordnede principper, som hverken indeholdt noget om priser, hæftelse eller betaling.Det, vi har sagt nej til, er udmøntningen af disse principper og til at købe elastik i metermål med hensyn til foreningens fremtid efter 2008-09.Foreningens formålsparagraf er meget klar:"Foreningens formål er at tilbyde medlemmerne det bredest mulige udvalg inden for de tilbudte forestillinger fra de producerende teatre for derigennem at fremme teaterinteressen i Hørsholm og omegn".Den kan kun opfyldes, hvis teaterforeningen selv bestemmer repertoiret. Vi har for 2008-09 valgt at være pragmatiske i forhold til vedtægterne på grund af Trommens fejldispositioner, men kan naturligvis ikke bære at indgå en aftale, der fremover vil være i strid med vedtægternes mest centrale bestemmelse.Dette har vi under forhandlingerne informeret KFU om, så de kan ikke være i tvivl om, at det er dem som politikere, der helt bevidst lukker Hørsholm Scenen.