Hørsholm indgår fælles aftale om affald

Borgmestrene fra Rudersdal, Allerød og Hørsholm Kommuner underskrev onsdag en aftale om fælles indsamling af affald

Tilbage i 2016 blev det første initiativ til et nyt, fælles indsamlingssystem for genanvendeligt affald som papir, plads, glas og metal taget. Det skete mellem de fire kommuner, Hørsholm, Rudersdal, Allerød og Fredensborg. Initiativet indebar blandt andet en forsøgsperiode, hvor visse borgere fik forskellige typer af beholdere og systemer afprøvet.

Efter forsøgsperioden kunne tre af de oprindeligt fire kommuner i 2017 godkende det nye sorteringssystem, hvorimod Fredensborg Kommune forlod samarbejdet til fordel for at alternativt sorteringssystem.

Og onsdag var borgmestrene for de tilbageværende tre kommuner, nemlig Rudersdal, Allerød og Hørsholm kommuner samlet på Rudersdal Rådhus for at forsegle aftalen ved at underskrive de ens kontrakter om indsamling af affald.

Det betyder, at de tre kommuner i fællesskab kan sikre en overordnet koordinering og ensartethed af affaldsindsamlingen, fremgår det af en pressemeddelelse.

Det er firmaet City Container CPH A/S, der har vundet udbuddet på projektet, og som dermed skal varetage opgaven med affaldet. Og med onsdagens kontraktunderskrivelse er der samtidig lagt op til nye tider for borgerne i de tre kommuner.

"Den nye renovatøraftale betyder først og fremmest, at vi skal sortere mere af vores affald, fordi det miljømæssigt er bedre at genanvende ressourcerne i affaldet frem for at brænde det. Hvordan vi håndterer affald og genanvender det, spiller en stor rolle i omstillingen til en mere cirkulær økonomi, som vores tre kommuner ønsker at understøtte," sagde Morten Slotved, borgmester i Hørsholm Kommune ved arrangementet for underskrivelsen.

Det er en betydelig opgave, som de tre kommuner nu sætter i værk og skal finansiere. Når de nye ordninger er sat i gang, vil den samlede, årlige kontraktsum på de tre kontrakter ligge i størrelsesordenen af cirka 60 millioner kroner om året.

Firmaet City Container er i færd med at bestille nye skraldebiler til opgaven, og i løbet af foråret kommer borgerne gradvist til at kunne mærke forandringen.

Indsamlingen af dagrenovation bliver første skridt, og det arbejde sættes i gang 1. maj i år. Derefter indføres indsamling af plast, papir, glas, metal og pap ved etageboliger og rækkehuse med fællesordninger i løbet af efteråret 2019, mens indsamlingen ved enfamilieboliger implementeres i løbet af 2020.

"For både etageejendomme, rækkehusbebyggelser og enfamiliehuse gælder det, at der bliver sat nye affaldsbeholdere ud til det genanvendelige affald, og snart vil de nye skraldebiler blive synlige på gader og veje," oplyser Morten Slotved, der sammen med sine borgmestre-kollegaer, håber, at de tre kommuner får et godt og udviklende samarbejde.