Hørsholm fik minimeret underskud med 33,7 millioner

Stram økonomistyring har nedbragt forventet underskud på 51,4 millioner til 17,7 mio. kr. for 2010

Der var budgetteret med et minus på 51,4 millioner kroner, men Hørsholm Kommunes resultat for 2010 blev 33,7 millioner bedre end forventet.

Forklaringen er i følge administrationen en stram økonomistyring igennem hele året

Den stramme økonomistyring har også resulteret i at der – bortset fra overførseler fra det gamle år til det nye – ikke er givet positive tillægsbevillinger i løbet af året.

Året endte stadig i rødt. På regnskabets bundlinie hedder det minus 17,7 mio. kr.

Igennem årets måneder var kommunen på intet tidspunkt i likviditetsproblemer. Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2010 var således på 51,3 mio.kr. Det overgår de budgetterede forventninger med 11,7 mio. kr.

Der er derfor næppe tvivl om at det bliver et ja, når regnskabet mandag den 30. maj forelægges til godkendelse i kommunalbestyrelsen.